Raskere tilbake

tilbake

Vi hjelper deg tilbake i arbeid

Våg å ta kontakt

RASKERE TILBAKE

Antall sykemeldte i Norge øker drastisk hvert år. Hva betyr det for din bedrift når viktig kompetanse uteblir?

Vikar/opplæringsbehov, ustabilt arbeidsmiljø, belastning på øvrig ansatte, økte kostnader og dårligere kundeoppfølging/produksjon?

Tidlig intervensjon vil være positivt som forebygging og for varigheten av sykefraværet.

Hvert år blir alt for mange sykemeldt på grunn av psykiske plager som angst, depresjon, stress, utbrenthet, kriser, traumer, sorg, tap, dødsfall, skillsmisse, konflikter eller rusproblematikk. Gestaltterapi er en effektiv behandlingsmetode mot slike lidelser.

Ta tak i problemet i dag!

VÅG terapi, et tilbud til bedrifter

Et tilbud til bedrifter som ønsker oppfølging av ansatte ved sykefravær eller som forebyggende tiltak. En stor andel av de ansatte som er i sykemelding eller står i fare for å bli det har ulike psykiske plager. Enten som følge av forhold på arbeidsplassen eller i privatlivet. Dette fører til store utfordringer og konsekvenser for bedriften.

Gestalt og kognitiv terapi er effektive behandlingsmetoder mot slide lidelser.

Jeg kan tilby rask hjelp uten henvisning.

Ta kontakt i dag

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding